2018 New Snorkel Mask – Khroom Full Face Snorkeling Mask Seaview 180° Product Review Test

Best price here: http://khroom-sport.com
And on Amazon: https://amzn.to/2H6FtY9
🇳🇱 Description NL:
Snorkelmasker Volgelaatsmasker voor volwassenen en kinderen met druksensor & actiekamerhouder (bijvoorbeeld Go Pro) | Duikmasker volledig gezichtsmasker met 180 ° zicht | Duikmasker in universele maat
! ️ CO2 GETEST: Het accumuleren van gevaarlijke kooldioxide kan leiden tot bewusteloosheid. Dankzij het geavanceerde ontwerp van ons snorkelmasker wordt ingeademde ademlucht niet opnieuw ingeademd. Andere duikmaskers kunnen erg gevaarlijk zijn. Meer informatie bij de fabrikant.
🔝 TOP KENMERKEN: Dankzij de siliconenneus kan een drukegalisatie worden uitgevoerd. Het ontwerp van het volledige gezicht en het 180 ° brede kijkvenster zorgen voor een onbelemmerd panoramisch zicht op de onderwaterwereld. Ook geschikt voor baarden (3 dagen baard).
🥇 INNOVATIEF DESIGN – Het full-face gezichtsmasker past zich perfect aan uw gezicht aan. We gebruiken medische siliconen om huidirritatie te voorkomen. Oordopjes voorkomen dat water in de oren wordt opgenomen. Universele maat: Geschikt voor volwassenen en kinderen van 12-14 jaar
🌬️ EENVOUDIGE ADEMHALING – Vergeet de beklemmende sensatie van typische snorkelmaskers. Het snorkelen begint alleen aan het voorste gedeelte, zodat mond en neus vrij zijn. Het vergrote ademhalingskanaal stelt u in staat om beter en natuurlijker te ademen.
💨 ANTI-MIST – Het zeezicht heeft volledig gescheiden luchtwegen voor in- en uitademen. Met dit unieke systeem, de bril van de duikbril niet langer mist tijdens het snorkelen, omdat het gezichtsveld niet in contact komt met uitgeademde lucht.

Innovatief 180 graden volgelaats snorkelmasker | Universele maat – voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar van Khroom Sport

Ervaar onderwaterlandschappen met 180 ° panoramisch zicht en adem vrijuit!
Speciale functies in één oogopslag:
✓ 180 ° panoramaweergave – onbeperkt zichtveld voor adembenemende onderwatergezichten
✓ Dual Airflow Technology – Eenvoudig en gratis ademen op het land
✓ Ergonomisch ontwerp – met extra zachte siliconen en innovatief sluitingsmechanisme
✓ Geen fogging – dankzij de afzonderlijke ademhalingskanalen
✓ Ingebouwde, afsluitbare oordopjes – Geen water in de oren
✓ Camerabehuizing – Geschikt voor GoPro / en elke andere actiecamera
✓ Universele maat – Geschikt voor volwassenen en kinderen van 12-14 jaar

🇬🇧 Description UK:
! ️ CO2 TESTED: Accumulating hazardous carbon dioxide can lead to unconsciousness. Thanks to the sophisticated design of our snorkel mask, breathed in breathing air is not inhaled again. Other diving masks can be very dangerous. More information at the manufacturer.
🔝 TOP FEATURES: Thanks to the silicone nose, a pressure equalization can be performed. The full face design and the 180 ° wide viewing window allow an unrestricted panoramic view of the underwater world. Also suitable for beards (3 days beard).
🥇 INNOVATIVE DESIGN – The full-size full-face mask adapts perfectly to your face. We use medical silicone to avoid skin irritation. Earplugs prevent water intake in the ears. Universal size: Suitable for adults and children from 12-14 years
🌬️ EASY BREATHING – Forget the oppressive feel of typical snorkel masks. The snorkel begins only at the front part, so that mouth and nose are free. The enlarged breathing channel allows you to breathe better and more naturally.
💨 ANTI FOG – The Seaview has completely separate airways for inhaling and exhaling. With this unique system, the glasses of the diving goggles no longer fog during snorkeling because the field of vision does not come into contact with exhaled air.

Innovative 180 Degree Full Face Snorkel Mask | Universal size – For adults & children over 12 years of Khroom Sport

Experience underwater landscapes with 180 ° panoramic view and breathe freely!
Special features at a glance:
✓ 180 ° Panorama View – Unrestricted field of vision for stunning underwater views
✓ Dual Airflow Technology – Easy and free breathing on land
✓ Ergonomic design – With extra-soft silicone and innovative closure mechanism
✓ No fogging – thanks to the separate breathing channels
✓ Built-in, lockable earplugs – No water in the ears
✓ Camera mount – Suitable for GoPro / and any other action camera
✓ Universal size – Suitable for adults and children from 12-14 years

Comments

Live And Inspired says:

Dude most masks have 180 degree view.

Stevens Simons says:

Please don’t mislead the users this mask for snorkeling or diving.

Gaby Blaze says:

Where you buy this?

Mahmoud Foaud says:

! its Unavailable

Wolf Gear says:

your link isnt working bro

 Write a comment

*

Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!